Lezing ‘Het Bouwtechnisch Concept’ Ivo Vrouwe en Laurens Luyten 18/10

comment 0
Lectures, MASTER PROEF

Het OPO Masterproef Interieurarchitectuur organiseert een publiek toegankelijke lezing, verzorgd door Laurens Luyten en Ivo Vrouwe, over ‘Het Bouwtechnisch Concept’.

Van harte welkom!

Donderdag 18 oktober 2018, 14u.

Faculteit Architectuur KU Leuven, Campus Sint-Lucas Gent, Alexianenplein 1, lokaal  A2

De vorming van concepten is een centraal onderdeel van het menselijk leren. Concepten resulteren uit verschillende ervaringen en interacties zoals formeel leren op scholen en universiteiten, non-formeel leren door middel van games en workshops, en informeel leren als het gevolg van dagelijkse interacties. De concepten als gevormd worden gebruikt om ervaring te begrijpen, onze acties te structureren, en effectieve interacties met onze omgeving te ondersteunen.

Concepten zijn persoonlijke constructies. Hierom zijn concepten niet correct of fout, goed of slecht. Niettemin hebben sommige concepten een sterkere gelijkenis met concepten die als correct (i.e. typen) worden beschouwd in vergelijking tot andere. Om een ​​enigszins universele kennisopbouw in het onderwijs te ondersteunen, worden concepten hierom uitgebreid, herzien, en veranderd door middel van verschillende interacties.

De komende sessie heeft tot doel om efficiënt en effectief conceptueel denken in architectuuronderzoek te ondersteunen. Op basis van de verschillende ontwikkelingen als hiervoor benoemd, is de insteek van deze sessie tweeledig. Ten eerste wordt een klassikale proef uitgevoerd om de structuur van concepten te ervaren. Aansluitend wordt deze ervaring gekaderd en vertaald naar een toepassing voor studie en onderzoek.

Leave a Reply